PREV
NEXT

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

rodd2

Allmänt om Sjövärnskårens ungdomsverksamhet och sommarskolorna här

Information om ungdomsverksamheten och sommarskolorna 2017 här

Årets sommarskolor är nu slutförda. Härnäst tar hemortsutbildningen vid och för denna svarar den lokala sjövärnskåren som ungdomarna är medlemmar i. Alla frågor kring hemortsutbildngen ska alltså ställas direkt till den lokala sjövärnskåren.

Information om nästa års sommarskolor anslås här omkring den 15 januari 2018.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.