PREV
NEXT

Rikstävlingen

Nu är årets ordinarie sommarskolor genomförda.

Snart börjar den s.k. hemortsutbildningen. Den genomförs av- och vid de olika lokala sjövärnskårerna i landet. Information kring denna och kallelse etc. kommer att erhållas av den lokala sjövärnskår där ungdomarna har sitt medlemskap.

Information om nästa års sommarskolor anslås här på hemsidan den 15 januari.

Soldater

Sjövärnskåren genomför Military Weekend i Härnösand, 5-7 oktober 2018.

Läs mer om Military Weekend här

Ansök senast 31 augusti här

Skärmklipp

Under vecka 22 genomfördes den s.k. krisberedskapsveckan, då myndigheter och organisationer särskilt fokuserade på den civila krisberedskapen i samhället. Under veckan erhöll landets samtliga hushåll den broschyr som MSB tagit fram - Om krisen eller kriget kommer!

Faktatext om krisberedskapsveckan här

Vad gör sjövärnskåren?

Läs mer: Den civila krisberedskapen

Sub galleries

galejanSVK8 kalmar

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.