PREV
NEXT

Skärmklipp

Under vecka 22 genomfördes den s.k. krisberedskapsveckan, då myndigheter och organisationer särskilt fokuserade på den civila krisberedskapen i samhället. Under veckan erhöll landets samtliga hushåll den broschyr som MSB tagit fram - Om krisen eller kriget kommer!

Faktatext om krisberedskapsveckan här

Vad gör sjövärnskåren?

Läs mer: Den civila krisberedskapen

Lungön inryckning

Den 31 mars har antagningsbesked e-postats till den sökandes e-postadress.

Alla platser är fyllda. Vi har haft fler sökande till våra grundkurser än antal platser och många ungdomar har inte fått plats på någon sommarskola.

Vi önskar våra ungdomar en fantastisk sommar på någon av våra sommarskolor!

Soldater

Sjövärnskåren genomför Military Weekend i Härnösand, 5-7 oktober 2018.

Läs mer om Military Weekend här

Ansök senast 31 augusti här

Sub galleries

galejanSVK8 kalmar

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.