Program för Gotlands Sjövärnskår år 2018
Datum Kurs/aktivitet Anmälan till Telefon/mail
Januari Hemortsutbildning (Kustskeppare) C. Wallin 070-59 25 381 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Februari Rekryteringsmöte
ungdom
C. Wallin  
9 feb
i marinstugan
Försvarsinformation av
C Gotlands regemente, överste Ardin
C. Wallin  
5 mars SVKG Årsmöte C. Wallin  
6-7 mars Basic Safety refresh C. Wallin  
26 mars Sjösäkerhetsdag / Förtrogenhetsutbildning PG.Olsson 073-08 87 516
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
v15 KFÖ (12 april SAR-övning)  
Våren Arbetshelg Hoburgen J.Jönsson 070-58 76 510
 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
21-22 apr Förbundsstämma (Fårö) SVKG ordförande
v17, v21
och v33
FFU M8 praktik
(KC Mats Larsson)
Å.Höglund,  SVK
SVK RF
Anmälningsblankett SVK RF
Maj Underhållsarbeten båtar (måndagar) M. Larsson 070-61 59 166               Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
7 maj Radarkurs C. Wallin
18-19 maj FFU Navigation (nattnavigering) K.Svensson
19-20 maj FFU Nav/manöverövningar K.Svensson
28-29 maj Trivseldagar på sjövärnsgården för medlemmar J. Jönsson
31/5 - 4/6 Hoburg till Ösel med HV-personal C. Wallin
11 juni Förtrogenhetsutbildning del 2 PG. Olsson
15-17 juni Kranförare praktik (central kurs)     (KC J. Jönsson) Å. Höglund   SVK RF Anmälningsblankett till SVK RF
v26-v28 603 Fårö på sommarskolan MG1
v29-v31 SVK 13 Hoburg på sommarskolan MG2
Före/efter MG2 Praktik navigation & maskintjänst K.Svensson
11-12 aug Specialuppdrag K.Svensson
18-19 aug Praktik nav/maskin, internationella fyrdagen (Bungeör) K.Svensson
25-26 aug B0 på Fårö
25-26 aug Praktik nav/maskin (natthamn Slite) K.Svensson
27-31 aug BU tekniker (central kurs) (KC Larsson) Å. Höglund SVK RF Anmälningsblankett till SVK RF
7-8 sept Miljöövning i Sliteområdet C.Wallin Utbildning och samövning med KBV
15-21 sept Båttjänst 1 (Central kurs) (KC C.Wallin) Inryckning på Gotland utryckning på Märsgarn. Å.Höglund SVK RF Anmälningsblankett
SVK  RF
22-23 sept SAR-övning mm. (21/9 natthamn MG) C- Wallin
24-25 sept Praktik nav/maskin i Stockholms skärgård C. Wallin
November Försvarsupplysning C. Wallin

Bojbåt Krickan har anslutit sig till vår lilla båtfamilj. Läs mer här.

Vi finns även på facebook

Välkommen in

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.