Sjövärnsfartyg samlade under Gävle Marinfestival 2009.Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Sjövärnsfartyg

Sjövärnsfartygen tillhör de större fartygen som Sjövärnskåren disponerar. De av våra fartyg som hyrs in av FM är MF (Marinens Fartygsinspektion)-godkända och det är cirka 14 fartyg som är det. Ett Sjövärnsfartyg bär signaturen SVK + nr på bogen. De används framför allt i Sjövärnskårens verksamhet som utbildningsplattformar men även som resurser för Försvarsmakten och andra myndigheter. Fartygen finns representerade runt Sveriges kust.

Byggd: 1986
Längd: 22 m
Bredd: 7,2 m
Motorer: Scania DN11 2x125 kW
Last: 30 ton
Färskvatten: 40m³
Bränsle: 8m³
Kran: 6,5 ton

Längd: 21,1 m
Bredd: 4.6 m
Djupgående: 1.5 m
Tonage: ca 40 brt
Fart: 18-20 knop
Byggd: 1961
Byggnadsvarv: AB Bröderna Larsson varv och mekaniska verkstad i Kristinehamn
Huvudmaskin: 3 x Scania DSI 11, ca 350 hkr styck, backslag SCG MRF 80
Hjälpmaskin: Onan 16 MDL4, 20 KVA 380/220 Volt
Bunker: Diesel 2 x 1200 lit, Vatten 1000 lit, Septik 500 lit
Förbrukning: 145 lit/timmen vid högsta fart

Övrigt: Radar Decca BridgeMaster, Furuno GPS, Sperry Autopilot, Skipper Ekolod, Sperry Gyrokompass, Sailor RT 2048 VHF

Elon är en Bastransportbåt typ 700. Serien byggdes vid två olika varv, varav denna vid Lunde varv. Skrovet är tillverkat av helsvetsad stålplåt med en styrhytt av helsvetsad aluminium. Fartyget är utrustat med hydrauliskt driven kran och bogserspel.

Längd överallt: 15,5 m
Bredd: 5,1 m
Djupgående: 2,2 m
Deplacement: 34 ton
Fart: 9,5 knop

 

Bredskär är en Bevakningsbåt typ 72. Fartyget byggdes i en serie benämnd Bevakningsbåt typ 60. (Fartygsserien byggdes vid olika varv, varav denna vid Fårösund.) Serien modifierades senare till Bevakningsbåt typ 72. Fartyget är tillverkat av helsvetsad plåt. Framdrivningsmaskineriet består av 3 st Scania DS 11.

Längd överallt: 21,1 m
Bredd: 4,6 m
Djupgående: 2,2 m
Deplacement: 38 ton
Fart: 20 knop

"Det fanns ursprungligen 17 fartyg 61-77, de benämndes ursprungligen bevakningsbåt 60 och nummer. Den första (61) byggdes 1959 och den sista (77) 1968. Bredskär är byggd 1967 på Fårösundsvarvet och tillhörde Norrlands kustartilleriförsvar. Från början tror jag inte de namngavs utan det är en senare historia, kanske vid en modifiering-livstidsförlängning. De fick alla namn efter skär i skärgården alltså inte efter fyrplatser som de större minsveparna hade. De namn som serien fick var: 61 Torskär, 62 Väderskär, 63 Ekeskär, 64 Skifteskär, 65 Gråskär, 66 Örskär, 67 Vitaskär, 68 Altaskär, 69 Äggskär, 70 Hojskär, 71 Getorskär, 72 Flaggskär, 73 Häradskär, 74 Bredskär, 75 Sprängskär, 76 Hamnskär, 77 Huvudskär. Traditionen när man namnger fartyg i marinen är att namnen speglar samma huvudsyftning ex i detta fall skär i svenska skärgården. Minsveparen som fick namnet Bredskär syftade på fyrplatsen och är alltså en bestämd plats, huruvida er Bredskär också syftar på samma plats kan jag inte säga, men det är nog sannolikt. Minsveparnamnet Bredskär avsåg Bredskärs fyrplats vid inseglingen till
Umeå, sjökort 512."

Hans Lineskär intendent/curator

Marinmuseum/Naval museum


Längd: 20,3 m
Bredd: 4,6 m
Djupgående: 1.5 m
Tonage: ca 35 brt
Fart: 18-20 knop
Byggd: 1968
Byggnadsvarv: Marinvarvet Fårösund
Huvudmaskin: 3 x Scania DSI 11, ca 350 hkr styck, backslag SCG MRF 80
Övrigt:
Modern radar och GPS utrustning

Bevakningsbåt 77 övertogs av Södertörns SVK våren 2009. Fartyget genomgick under 2009 omfattande upprustning och var klar enligt plan till sommarskolorna Märsgarn 2010. Fartyget används för övning i navigation och maskintjänst för såväl vuxenutbildning som för ungdomar. SVK 77 Huvudskär används även av Hemvärn med marina uppgifter på Södertörn. Fartyget har förutom sin utbildningskapacitet stor potential för transporter av personal och materiel.

AIS


Här visas endast Sjövärnskårens transponderförsedda fartyg som har kontakt med en station som skickar AIS-information till MarineTraffic.com

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.